Основни функции на Л карнитин

Основната функция на л карнитин е мазнините през клетъчната мембрана да пренася до митохондриите, изгорени за да бъдат и в енергия трансформирани и отпадъчни продукти остават. Л-карнитин и с тях се свързва и обратно ги пренася през стената на клетката, съдействайки от организма да бъдат изхвърлени. L-карнитин и допълнителни функции […]

Read More →